الکتروانسفالوگرافی جنین

الکتروانسفالوگرافی جنین، همچنین به عنوان EEG پیش از تولد شناخته می‌شود که شامل هرگونه ثبت نوسانات الکتریکی ناشی از مغز جنین نیز می‌باشد. پزشکان و دانشمندان با استفاده از EEGها برای تشخیص و توصیف فعالیت مغز مانند حالت‌های خواب، تشنج احتمالی یا سطح کما استفاده می‌کنند. برای ثبت دقیق‌ترین سیگنال‌ها، دانشمندان سعی می‌کنند فاصله بین الکترود ثبت و فعالیت عصبی را که می‌خواهند تشخیص دهند، به حداقل برسانند. با توجه به دشواری اتصال الکترود به جنین در داخل رحم، پزشکان و دانشمندان از روشهای مختلفی برای ثبت فعالیت مغز جنین استفاده می‌کنند.

سه روش معمول برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز قبل از تولد عبارتند از:

  • اتصال الکترود در حین جراحی برداشتن جنین به‌ طور مستقیم از روی پوست سر جنین

  • اتصال الکترود روی شکم مادر یا دهانه رحم برای ثبت فعالیت از جنین در سه ‌ماهه سوم

  • اتصال الکترود به پوست سر نوزاد در حین زایمان و وضع حمل.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید