ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی

بر اساس ماده 21 مبحث ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی ، کلیه موسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی مکلفند نسبت به بکارگیری پرسنل متخصص و آموزش دیده و ابزار کافی به منظور نگهداشت و حفظ سطح مطلوب عملکرد تجهیزات پزشکی با رعایت ایمنی کاربر ، بیمار و محیط در تمام زمان عمر مفید آن اقدام نمایند و کاربر وسیله پزشکی اعم از پزشک ، پرستار و یا دیگر اعضای گروه های پزشکی ، صرفا در صورت طی آموزش های لازم به منظور استفاده و کاربری صحیح وسیله پزشکی صلاحیت کاربری وسیله مربوطه را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید