تست (arterial blood gas test) ABG

یکی از معمولترین و مهمترین آزمایشهای مورد نیاز واحد مراقبت‌های ویژه می‌باشد و در پولمونوژی و تشخیص بیماریهای تنفسی مربوط ‌به ریه نیز کاربرد فراوانی دارد. در پزشکی ABG به آزمایشی گفته می‌شود که بر روی نمونه خون گرفته شده از سرخرگ یا شریان رادیال یا دیگر سرخرگ انجام شده و طی آن، میزان درصد گازهای محلول در خون و همچنین PH خون محاسبه می گردد. نمونه‌گیری توسط سرنگ نازک و ویژه و توسط پزشک یا پرستار ماهر باید انجام شود. معمولاً نمونه خون از سرخرگ رادیال در ناحیه مچ دست تهیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید