با پیشرفت روزافزون ارتباطات در شبکه های مجازی ، هر آنچه که مخاطب به آن نیاز داشته باشد در مدت زمان کوتاهی پیش چشم او نمایان می شود. از آنجا که اساس و منبع بسیاری از اطلاعات نمایش داده شده غیر واقعی هستند و یا توسط افراد غیر موجه و نا آگاه ارائه می شوند بر آن شدیم که در مجموعه ایران بیومدیکال با همکاری پزشکان ، مهندسین پزشکی و افراد متخصص اطلاعاتی که پایه و اساس علمی دارند و توسط کارشناسان مرتبط آماده می شوند را در اختیار مخاطبان قرار دهیم. ما را در صفحات اجتماعی و وب سایت این مجموعه دنبال کنید.