در قسمت اول مقاله ضد عفونی راهنمائی های اولیه جهت تهیه ، کاربری و تاثیر مواد گندزدا و تفاوت های آنها را بیان کردیم. حال در این مقاله به ویژگی های لازم برای یک ماده گندزدای مناسب می پردازیم.

ویژگی هاي لازم برای یک ماده گندزدای مناسب

 1. گستره اثر وسیع داشته باشد.
 2. در آب محلول باشد.
 3. براي پوست چشم و تنفس محرك نباشد.
 4. ارگانیسم ها به آن مقاوم نباشند.
 5. باعث خوردگی فلزات نشود. به پارچه و وسایل پزشکی آسیب نرساند.
 6. به سرعت اثر کند.
 7. فاقد بوي زننده باشد.
 8. روش استفاده از آن آسان باشد.
 9. از خود لایه اي باقی بگذارد.
 10. استفاده همزمان آن با مواد پاك کننده میسر باشد.
 11. در مراحل انبارسازي با ثبات باشد. در خلال مراحل انبارداري و استفاده تمایلی به ته نشین شدن و یا جامد شدن نداشته باشد.
 12. سمی نباشد.
 13. ارزان باشد.
 14. خاصیت خود را در مقابل مواد آلی مثل خون ،خلط ،ادرار و مدفوع حفظ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید