فلوچارت تشخیص و درمان بیماری 19 COVID در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

تعریف موارد بیماری

 • مورد مشکوک

 بیمار با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب

 بیمار با علائم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات رادیولوژیک بصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا دو طرفه در CT scan یا گرافی قفسه صدری

 • مورد محتمل

 هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه تماس نزدیک با مورد قطعی 19COVID  را داشته باشد.

 هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه حضور در مناطق با اپیدمی19 COVID را داشته باشد.

 فرد مبتلا به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب ، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شود.

 • مورد قطعی

 جداسازی ویروس 19COVID  از فرد با عالئم تنفسی

گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری 19 COVID عارضه دار

دو گروه زیر بعنوان افرادی که در معرض ابتلا به بیماری 19 COVID عارضه دار قرار دارند، در نظر گرفته شده است،که در این راهنما به عنوان افراد در معرض خطر از آنها نام برده شده است:

 • بیماران با نقص سیستم ایمنی:
 • تحت درمان با کورتیکواستروئید
 • شیمی درمانی
 • بدخیمی ها
 • پیوند اعضاء
 • مبتالیان به HIV
 • بیماران با بیماری زمینه ای:
 • بیماری قلبی – عروقی
 • فشارخون
 • بیماری های تنفسی زمینه ای
 • دیابت
 • BMI> 40

خاطر نشان می شود که یافته های اپیدمیولوژیک نشان داده است که سن بالای 50 سال همواره در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و باید در مراقبت آنان دقت بیشتری شود.  بدیهی است که استفاده از ماسک برای تمام افرادی که دچار علائم تنفسی شده اند، برای کاهش میزان انتقال به سایرین توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید