نحوه استفاده صحیح از ماسک

Iran Bio Medical - اقدامات حفاظتی همگانی در برابر کرونا ویروس

شستشوی دست ها پس از تماس با این صفحات

شستشوی دست ها پس از تماس با این صفحات
Iran Bio Medical - اقدامات حفاظتی همگانی در برابر کرونا ویروس در اتوبوس و مترو
Iran Bio Medical - اقدامات حفاظتی همگانی در برابر کرونا ویروس  

اقدامات حفاظتی همگانی در برابر COVID-19

اقدامات حفاظتی همگانی در برابر COVID-19   بیشتر افرادی که به این ویروس آلوده می شوند ، دچار بیماری خفیف می شوند و بهبود می یابند ، اما این بیماری برای دیگران شدیدتر است. با انجام موارد زیر مراقب سلامتی خود...
745طرفدارانمی پسندم
700دنبال کننده ها دنبال کردن
230دنبال کننده ها دنبال کردن
- Advertisement -

مطالب اخیر

الکتروکاردیوگرام دینامیک یا هولتر

ایمنی سلولی

صدا های غیر عادی قلب – سوفل قلب (Heart murmur)