کنترل عفونت کرونا ویروس (کووید-19)

عفونت انتقال ویروس از انسان به انسان تأیید شده‌است. ویروس‌های کرونا در درجه اول از طریق تماس نزدیک، به ویژه از طریق قطرات تنفسی ناشی از...

تکثیر و نرخ رشد کرونا ویروس (کووید-19)

عدد تولید مثل پایه میزان انتقال پذیری ویروس بین انسان‌های مختلف متغیر بوده‌است، به طوری که برخی از افراد مبتلا، این ویروس را به دیگران...

کرونا ویروس (کووید-19)

کرونا ویروس : کروناویروس‌ها (Coronaviruses)، خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹...